• http://www.tsjjzd.com/NBA/622444.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/60783.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/05.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/85.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/25.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/1920.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/35013.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/24878676.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/01764.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/8682522.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/166.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/8453842.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/1526500.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/02.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/83662811.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/31850.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/3340.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/400.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/566.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/176.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/3153.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/58407930.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/55281.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/43402344.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/744713.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/64.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/5205044.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/484.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/54623.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/375.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/5699.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/50579.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/3780.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/79885715.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/60139566.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/46166088.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/3044.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/29362.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/893844.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/054.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/300.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/42624.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/2389276.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/0002510.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/9303622.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/320061.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/4383.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/01.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/1159.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/911.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/635699.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/17510.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/80031909.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/15.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/53245833.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/33377740.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/018727.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/695530.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/139.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/1129084.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/44758383.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/6609.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/7046455.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/7527.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/5199.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/117032.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/9094060.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/97224542.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/38366.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/6027.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/821253.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/485.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/659560.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/97689822.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/977734.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/60460.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/39038.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/435.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/41032.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/602.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/88483725.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/2734.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/9795.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/70473.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/78.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/36922.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/2847.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/40138.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/0173976.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/9907.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/0686938.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/42.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/4296396.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/6412591.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/016936.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/64139.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/01.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/7813.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/88273.html
 • http://www.tsjjzd.com/NBA/65898384.html
 • 孝感唯一新闻网站
  新闻热线:0712-2477857
  广告服务:0712-2477859
  主管:中共孝感市委宣传部    主办:孝感日报传媒集团
  297家公司上市以来分红率超50%
  2018-03-27 10:46:41    来源:证券日报

   399家公司披露2017年现金分红预案
   

   ■本报记者 桂小笋
   

   随着监管部门对于上市公司分红力度的关注,两市公司分红到底怎样,牵动了许多投资者的心。
   

   据Wind数据统计显示,目前已披露2017年年报的上市公司中,以去年年报为基数统计可知,有297家公司上市以来的分红率超过50%。其中,有9家公司上市以来的分红率超过100%。
   

   截至3月26日,今年共有逾400家公司发布了分红预案,其中399家公司的预案提及了现金分红,现金分红已成主流。
   

   数据显示,有42家公司拟每股现金分红超过0.5元(含0.5元),其中10家的预案每股分红超过1元。
   

   目前来看,丽珠集团的现金分红方案中,涉及的每股分红金额最高。
   

   丽珠集团在3月24日发布的2017年年报中提及,拟向全体股东每10股派发现金红利20元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
   

   财务状况来看,丽珠集团的年报显示,2017年实现营业收入同比增长11.49%;实现净利润同比增长440.74%;实现归属于公司股东的净利润同比增长464.63%;若剔除非经常性损益项目收益,公司2017年主营业务实现的归属于公司股东的净利润同比增长20.16%。
   

   每股分红金额紧随丽珠集团的是方大炭素,公司拟向全体股东每10股派发现金股利19元(含税),共计派发现金股利约339870万元,剩余未分配利润转入下一年度。需要注意的是,此次拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的93.88%。
   

   方大炭素2017年营业总收入实现835047万元,同比增长248.62%;归属于母公司的净利润362041.86万元,同比增长5267.65%。
   

   除了在年报中披露分红送转方案的企业之外,另有多家公司在发布业绩报告之前,预先披露了分红方案。
   

   对于这些预披露的分红送转方案,上市公司多是从业绩、与公司未来发展的匹配性等进行了解释。
   

   如有的公司表示,“现结合行业现状、公司发展所处阶段及战略规划,实际控制人提出了本次利润分配预案。不仅可以让广大投资者共享公司的发展经营成果,也符合公司的实际情况,与公司未来发展相匹配。”
   

   有的公司则公告,“本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。”


  [参与互动,请访问]
  (责任编辑: 汪茹涵 )

  关于我们 设为首页 加入收藏 友情链接申请

  投稿邮箱:xgw888888#126.com (#改成@) 举报邮箱:wlb@xgrb.cn 违法与不良信息举报电话:0712-2886406

  建议使用IE7及以上版本浏览器

  Copyright © 2004-2018 孝感日报社·孝感新闻网 All Rights Reserved

  鄂网备案证编号420901 鄂新网备字[0701]号 鄂ICP备05003937号-1 互联网视听节目服务AVSP:鄂备2014013

  栏目域名合作:0712-2477865 业务联系:0712-2886406